eko-lika-logo-new
Popular

Tko smo mi?

Tvrtka Fema d.o.o. na čelu s Dragicom Jerkov 2020. godine započela je poslovni projekt pod nazivom EKO LIKA GREENNovation na području Like. Cilj projekta je od sirove ovčje vune dobiti organske proizvode - eko organsko gnojivo i eko repelent.

MISIJA

Korištenjem vune kao resursa za proizvodnju organskog gnojiva i repelenta, a ne kao otpada, riješili smo ekološki problem koji je u Lici ugrožavao nacionalne parkove i parkove prirode. Na godišnjoj razini u Lici se odbaci u prirodu oko 200 – 300 tona ovčje vune. Korištenjem vune i stvarajući novi proizvod doprinosimo očuvanju okoliša i CO2 neutralnosti.

Dušično organsko gnojivo od sirove vune – WOOLEE doprinosi poboljšanju kvalitete tla i same biljke ako ga koristimo kao gnojivo. Za razliku od kemijskih gnojiva koji hrane biljku, a zagađuju tlo, naše organsko gnojivo poboljšava tlo i hrani biljku. Rastuća potreba za zdravom ekološkom hranom i okolišem u potpunosti se zadovoljava korištenjem naših WOOLEE proizvoda.

VIZIJA

Eko Lika GREENNovation postati će vodeći centar za proizvodnju organskog gnojiva od sirove ovčje vune na nacionalnom i regionalnom nivou.

Razvijajući inovacije i zeleno bio-poduzetništvo,doprinosimo održivom razvoju kršnog kraja RH i šire kroz kružno gospodarstvo. Projekt temeljimo na ekološkim principima i na taj način potičemo eko poljoprivredu i održivi turizam.

Location

Contact Information

Address
Novoselija, Otočac, Grad Otočac, Ličko-senjska županija, 53220, Hrvatska
Social Info