djecje rukavice naslov

Dječje rukavice

Dječje rukavice sa jednim prstom veoma su praktične za malu djecu jer ih lako oblače. Pletenje rukavica je složen proces i potrebno je više pažnje i iskustva nego kod ostalih radova. Ipak nema osobe koja u djetinjstvu nije imala barem jedne pletene rukavice. Pletene rukavice mogu biti posve bez prstiju tako da nam prsti budu slobodni prilikom kupovine i obavljanja ostalih radova vani, mogu biti samo s palcem. Te su najpraktičnije s obzirom da nam odvojeni palac omogućuje rukovanje, a ipak prsti se međusobno u rukavici griju. Pletenje rukavica s prstima je najzahtjevnije. Takve rukavice danas su najčešće. Ljepše su ako se rade sa tanjim koncem. One mogu biti šarene ili pak jednobojne. Možete koristiti različite uzorke tijekom izrade. Najljepše su rukavice koje su na kraju ukrašene vezom.

Materijal za izradu

Za izradu rukavica trebate 100 grama tanke vune. Plete se sa setom od pet igala za pletenje. Od datnog pribora trebate škarice i iglu sa širokom ušicom. Izrada palca i klinastog remena zahtjeva određene vještine. Jedini problem je isplesti klinasti umetak za palac.

Video: dječje rukavice

Uz pomoć videa u prilogu ispletite svoje prve rukavice. Model je isti i za male i za odrasle. Pomognite si ostalim tehnikama pletenja za lakši rad. Za bolje razumjevanje posjetite naš Youtube kanal.

1. Korak

Nametnite 32 očice i podijelite na četiri igle po 8 očica na svakoj igli te pletite u krug.
Kako gornji dio rukavica treba biti uži da drži rukavicu na ruci to ćete postići ako pletete dvije očice pravo, a dvije očice krivo i ponavljate do visine koju želite.

Klikni za veću sliku

2. Korak

Pletite dva, tri reda samo pravim bodom, a zatim je potrebno da ispletete tzv. klinasti umetak koji koristimo za izradu palca.
Na prvoj igli ostavite četiri očice, ostale prebacite na susjedne igle (za drugu rukavicu na četvrtoj igli ostavljate četiri očice ostalo je sve isto). Nastavite plesti u krug s tim da na prvoj igli sa svake strane dodajete po jednu očicu tako da očicu radite kao pravu očicu , a zatim tu istu očicu ne skidajući s igle ispletete kao okrenutu pravu i tek onda ju skinete s lijeve igle. Zatim dva reda pletete bez dodavanja. Te svaki treći red dodajete očice dok ne dođete do 10 očica na igli (ili potrebne širine umetka).

Klikni za veću sliku

3. Korak

Sada ćete izrađivati palac. Potrebne su vam samo očice s klinastog umetka, a ostale stavite na jednu iglu. Na početku nametnite dvije očice i zatim ostale rasporedite tako da imate na tri igle po četiri očice (dvije koje smo nametnuli i deset s klinastog umetka). Palac pletite u krug pravim bodom .

Klikni za veću sliku

4. Korak

Stavite očice na dvije igle kao na slici i pri vrhu palca oduzimajte sa svake strane po jednu očicu radeći dvije zajedno svaki drugi red. Kada vam ostane po jedna očica na svakoj igli odrežite nit, provucite kroz očice i s unutrašnje strane palca pričvrstite.

Klikni za veću sliku

5. Korak

Kada je palac gotov radite ostatak rukavice. Na pomoćnoj igli imate 28 očica. Na rubniku palca podignite još četiri očice te podijelite očice na četiri igle opet osam očica na svaku kao na slici ispod. Pletite do kraja prstiju u krug pravim bodom.
Pri vrhu na suprotnim krajevima igala oduzimajte po očicu svaki drugi red dok vam ne ostane po tri očice na svakoj igli. Tada odrežite nit provucite kroz očice i pričvrstite rukavice.

Klikni za veću sliku