sače 2

Sače 2

Ovaj uzorak (sače) radi se tako da nametnete lančić s brojem očica djeljivim s pet plus dvije dodatne očice

  1. napravite jedan lančić, a zatim do kraja reda radite niski štapić, okrenete rad
  2. napravite jedan lančić, zatim dva niska štapića. Do kraja reda ponavljajte pet lančića, preskočite dvije očice zatim napravite tri niska štapića. Red ćete završiti sa dva niska štapića, okrenite rad
  3. napravite jedan lančić, jedan niski štapić, zatim do kraja reda ponavljajte: u luk od pet očica napravite pet niskih štapića, zatim u srednju očicu jedan niski štapić, na kraju reda ćete napraviti niski štapić u zadnju očicu reda, okrenite rad
  4. napravite sedam očica u lančić te u drugu očicu jedan niski štapić ( jednu očicu preskočiti) u iduće dvije očice po jedan niski štapić, zatim do kraja reda ponavljajte postupak od pet očica u lančić, preskočite tri očice te u sljedeće tri napravite tri niska štapića, završite red sa dvije očice u lančić i jedan dvostruki visoki štapić u zadnju očicu reda, okrenite rad
  5. napravite jedan lančić, dva niska štapića u luk, preskačite jednu očicu, u srednju napravite niski štapić. Do kraja reda ponavljajte postupak: u luk napravite pet niskih štapića, u srednju očicu jedan niski štapić, završite red sa dva niska štapića u zadnji luk i u petu očicu od kraja jedan niski štapić. Okrenite rad
  6. napravite jedan lančić, zatim dva niska štapića. Do kraja reda ponavljajte pet lančića, preskočite tri očice zatim napravite tri niska štapića. Red ćete završiti sa dva niska štapića, okrenite rad

do kraja rada ponavljajte postupak od trećeg do šestog reda. Rad završite sa trećim ili petim redom.

Za više informacija i video uradaka pretplatite se na naš Youtube kanal.