početna omča - naslovnica

Kako se radi početna omča

Osnova vaše heklačke karijere je izrada početne omče. Početnu omču morate napraviti kako biste mogli početi heklati. Ima mnoštvo načina kako se izrađuje početna omča. Ovdje je prikazan jedan od njih.

Nit presavinite tako da početni dio bude sa stražnje strane. Kukicu provucite kroz tako dobiveni krug od naprijed prema iza.

pocetna omca 1 pocetni lancic

Ulovite palcem i srednjim prstom dio niti gdje se očice sijeku. Omotajte nit oko kažiprsta i napnite. Zahvatite kukicom radnu nit i provucite kroz početnu omču.

one more početna omča 3

Omčicu pritegnite povlačeći za kraj niti. Dobili ste prvu, početnu omču!

početna omča - naslovnica

Za bolje razumjevanje posjetite naš Youtube kanal.