snopić

Kako se radi snopić od tri poluvisoka štapića

Snopić od tri poluvisoka štapića koristi se pri izradi bodova koji su izbočeni. Inače snopići se mogu raditi od tri ili više poluvisokih ili visokih štapića. U engleskom govornom području naići ćete na oznaku puff stitch.

Oznaka za snopić od tri poluvisoka štapića je

Ova oznaka bit će vam na svakom mjestu šeme na kojem trebate napraviti snopić od tri poluvisoka štapića.

Sada ćemo vam prikazati jedan od načina izrade ovoga snopića.

Omotajte nit oko kukice. Nakon toga kukicu provucite kroz očicu i to tako da provučete ispod obje niti od očice. Zahvatite radnu nit te ju provucite. Sada na kukici imate tri očice. Opet omotajte nit oko kukice, provucite kukicu ispod očica i zahvatite nit te provucite. Imate pet očica na kukici.

Omotajte nit oko kukice, provucite kukicu ispod očica i zahvatite nit te provucite. Sada imate sedam očica na kukici.

Kukicom zahvatite radnu nit i provucite kroz svih sedam očica na kukici zajedno.

Kukicom zahvatite radnu nit i provucite kroz očicu na kukici. Dobili ste snopić od tri poluvisoka štapića.

Snopiće možete kombinirati s ostalim tehnikama i dobit ćete predivne uzorke za izradu kapa, šalova.. Koristite li deblje niti i deblju kukicu imat ćete predivne snopiće koji daju poseban topli ugođaj svakom predmetu.